JUST NU HOS OSS:

INTEGRITETSPOLICY
Vad kul att just du vill ta del av vår integritetpolicy på Tellus Skomakeri & Nyckelservice (benämt “Tellus” fortsatt i dokumentet). Syftet med vår integritetpolicy är att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas av oss. I policyn kommer du att kunna läsa om bland annat vad en personuppgift är, vilka och i vilken omfattning personuppgifter samlas in av oss samt i vilket syfte insamlingen sker.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Tellus Skomakeri & Nyckelservice (621117-0656), Stora Torget 5, 341 43 Ljungby, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår integritetpolicy är du varmt välkommen att kontakta oss via mail: info@tellusskomakeri.se

VAD MENAS MED EN PERSONUPPGIFT?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller E-postadress. Ytterligare exempel på personuppgifter kan vara bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator, även om inga namn nämns. Dessutom räknas även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer också som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

VARFÖR SAMLAR VI PÅ TELLUS IN PERSONUPPGIFTER?
Integritetspolicyn är indelad i olika avsnitt, detta gör vi för att göra det så enkelt som möjligt för dig som läsare. Avsnitten är indelade efter de olika delarna av vår hemsida som behandlar dina personuppgifter.

COOKIES
En cookie är en textfil som sparas på din dator eller mobila enhet som innehåller information om besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbsidan.
Det finns 2 huvudkategorier av cookies och tellusskomakeri.se använder sig av båda: 1) en permanent cookie som ligger kvar på användarens dator, dessa används för att mäta hur besökaren rör sig på websidan och lagrar informationen för att förbättra köpupplevelsen för återkommande kunder. 2) en sessionscookie lagras temporärt i din enhets minne under tiden du besöker websidan och försvinner så fort du stänger webbläsaren.
Cookies används för att optimera webbsidans funktionalitet och på så sätt förbättra köpupplevelsen. Med hjälp av cookies kan webbsidan till exempel komma ihåg vilken butik som valts för att se lagerstatus i eller vilka varor som lagts i varukorgen.
Genom att besöka och navigera på webbsidan lämnar du som besökare samtycke till hanteringen av cookies. Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar, dock innebär det en begränsning av tillgång till sidor och funktioner.
Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats www.pts.se.

KONTAKTFORMULÄR
Via vår hemsida kan du som besökare kontakta oss på flera olika sätt. Via vårt kontaktformulär har du möjligheten att kontakta oss via ett meddelande i fritext där du beskriver ditt ärende.
Beroende på vad ditt ärende gäller kommer vi behöva samla in olika mycket personuppgifter. Syftet med insamlingen är att vi ska kunna hjälpa dig den bästa servicen och för att kunna göra det samlar vi in följande personuppgifter: Namn, E-postadress och eventuellt personnummer eller organisationsnummer om det behövs för ärendet. Vi vill inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt.
Laglig grund: Intresseavvägning.

KÖP OCH BESTÄLLNINGAR
För att vi ska kunna hantera de olika delarna vid en beställning eller köp du som kund gör av oss behöver vi behandla personuppgifter. Det vill säga för att kunna leverera en beställd vara inklusive avisering behöver vi behandla namn, betalinformation så som transaktionsreferens och transaktionstidspunkt. Vi behöver även orderinformation i form av exempelvis vilken vara som beställts eller om leverans önskas till en specifik adress samt kontakt uppgifter så som adress, E-postadress, telefonnummer.
Vidare behöver vi behandla personnummer, då vi måste kunna genomföra en identifikation och ålderskontroll för att kunna ta betalt. Personnumret behövs även för att vi ska kunna veta vilka betallösningar vi kan erbjuda. Alla nämnda personuppgifter i det här avsnittet behövs även för att kunna hantera reklamations- och garantiärenden samt eventuella returer av en beställd vara.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

ÖVERFÖRING OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER
Tellus kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners. Detta görs dock enbart enligt våra instruktioner och med de samarbetspartners vi har ett upprättat personuppgiftbiträdesavtal. De kan även överföras till andra företag Tellus samarbetar med vid till exempel transporter, betallösningar, marknadsföring.
Om statliga myndigheter kontaktar oss och efterfrågar personuppgifter är vi tvingade enligt lag att lämna upp dessa och vi kommer uppfylla dessa krav.

PERSONUPPGIFTSLAGRING
Vi beaktar alltid hög säkerhet och sekretess vid behandling av personuppgifter och behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Den lagring som sker av personuppgifter sker inte under längre tid än nödvändigt beroende av ändamålet av personuppgifterna. De personuppgifter som inte längre är aktuella för exempelvis nödvändiga analyser eller annat syfte de samlats inför kommer gallras och tas bort.

RÄTT TILL RÄTTELSE
Enligt rådande lagstiftning har du rätt att få de personuppgifter vi har om dig rättade om de är felaktiga, likväl rätt att komplettera dessa personuppgifter om de är felaktiga.
Det finns dock tillfällen där vi förbehåller oss rätten att inte radera dina personuppgifter då vi i vissa fall har legala skyldigheter som hindrar oss från detta. De legala skyldigheterna kan vara rättsliga förpliktelser som vi omfattas av eller för att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

RÄTT TILL TILLGÅNG
I form av ett registerutdrag har du rätt att få information om vilka personuppgifter Tellus har om dig. Du har alltid rätt att dra tillbaks ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till att raderar information vi har om dig och att vi rättar felaktig information.
Det finns dock tillfällen där vi förbehåller oss rätten att inte radera dina personuppgifter då vi i vissa fall har legala skyldigheter som hindrar oss från detta. De legala skyldigheterna kan vara rättliga förpliktelser som vi omfattas av eller för att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING
Vi ska enligt rådande lagstiftning inte samla in mer personuppgifter än nödvändigt för ändamålet. Därför har du rätt att säkerställa att vi uppfyller detta och om det inte uppfylls få dina personuppgifter begränsade.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du har rätt till, att vi i ett samtycke du godkänt och frivilligt lämnat, få dina personuppgifter överförda från oss som personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig.

KONTAKT VID BEGÄRAN OM REGISTERUTDRAG/ÄNDRA/RADERA UPPGIFTER SAMT ÖVRIGA FRÅGOR GÄLLANDE PERSONUPPGIFTSHANTERING
Om du vill ha ytterligare information eller har frågor hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

Namn: Tellus Skomakeri & Nyckelservice
Organisationsnummer: 621117-0656
Postadress:  341 43 Ljungby
Besöksadress: Stora Torget 5
E-postadress: info@tellusskomakeri.se
Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetpolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att kunna uppfylla nya tekniska- och legala krav. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid på vår hemsida.
Uppdaterad: 2024-04-08